آرشیو برچسب: استان فارس

بازارچه دانش آموزی به نفع کودکان بنیاد

بازارچه دانش آموزی به نفع کودکان بنیاد به همت مدیریت و کارکنان مدرسه میلاد زهرا (س) با حمایت اولیاء دانش آموزان مدرسه میلاد زهرا (س) بازارچه خیریه ای به نفع کودکان سرطانی بنیاد چترخوشبختی برگزار گردید و تمامی درآمد بازارچه به کودکان بنیادچترخوشبختی اختصاص یافت.

متن کامل »