کودکان در چتر خوشبختی

دلنوشته ی یک فرشته ی آسمانی

دلنوشته ی یک فرشته ی آسمانی سلام خدایا نذار مامانم دیگه گریه کنه اون که تقصیری نداره خدایا دیگه دوس ندارم واسه خریدن آمپولای گرون، مامانم گوشوارهاشو حتی تلوزیونیا چیزای دیگه خونه رو بفروشه خدایاخودم میدونم بابام دروغ گو نیست اون روز پول دارو هام زیاد شده بود واسه همون نتونست عروسک دارا سارا واسم بخره خدایا به دکترا بگو بابام پولشونو میده خدایا به ...

متن کامل »